Operasjons stuer som backup-løsning

Vår ICU enhet kan enkelt gjøres om til operasjonsstuer og benyttes i sammenhenger der sykehusene er under ombygging og / eller det er nybygging på gang der tilgangen på rene rom som kan benyttes til operasjoner er begrenset.

Sykehus og legekontorer kan da leie/lease vårt mobile hospital for kortere eller lengre perioder alt etter behov.

Vårt mobile Hospital er delt opp i moduler tilknyttet en teknisk enhet og det kan tilknyttes intill 3 sykestue enheter til en teknisk modul.

Modulene kan bygges på mange forskjellige måter:

  • det kan lages 3 like sykestuer med 5 senger i hver
  • eller 3 like enheter med 2 opersjonsstuer i hver
  • eller 3 like enheter med 1 opersjonsrom og 2 postop senger i hver
  • eller 1 enhet med 2 opersjons saler, en enhet med 1 opersjons sal og 2 senger og en enhet med 5 senger
  • Flere alternativer er også mulig, alt etter kundens ønsker.