Mobile Service senter for Covid-19

 

 

 

Tilbud om leveranse av en «skreddersydd» COVID-19 teststasjon

Ifølge de siste anbefalingene fra FHI har kommunene fått beskjed om å øke sin testkapasitet, slik at de nå bør kunne teste minimum 5 % av kommunens befolkning per uke. Dette innebærer en utvidelse av dagens kapasitet med 300 %.

Mobile Hospital AS kan tilby en nøkkelferdig løsning på slike teststasjoner. I tillegg kan vi være med i planleggingsfasen for å beregne kapasiteter, logistikk, sikkerhet/smittevern for personale, besøkende og arbeidsmiljøet. Anlegget kan benyttes til testing, legeundersøkelser og til vaksinering.

Vårt produkt Mobile Service Center COVID-19 er bygget opp av moduler slik at det kan bygges ferdig på fabrikk, for så å bli transportert fram til det stedet kommunen stiller til rådighet. Kort byggetid etter bestilling. Antall moduler vil variere, avhengig av den enkelte kommunes behov. Prisen på testanlegget vil derfor avhenge av hvor mange moduler det blir behov for, basert på infrastrukturen i den enkelte kommune. Vi kan levere et stort produktspekter av moduler for ulike behov. Produktet kan leases (5 år) eller kjøpes. Ta derfor kontakt med våre rådgivere for å utarbeide et «skreddersydd»-pristilbud!

Følgende kravspesifikasjoner er innarbeidet i Mobile COVID-19 Service Center :

·         «Mobile COVID-19 Service Center » øker kapasiteten til ønsket/anbefalt nivå.

·         Besøkende som kun skal testes anvises til egen kø.

·         Pasienter med mulige behandlingstrengende luftveissykdommer skal testes og undersøkes av lege. Pasientene organiseres i en egen kø for legeundersøkelse, med timeavtale etter henvisning fra fastlege.

·         Antall personell som betjener «Mobile COVID-19 Service Center »  reduseres til et minimum, ved innføring av effektiv logistikk.

·         Det opprettes et strengt smittevernregime, anbefalt av våre medisinske smittevern-rådgivere, for å beskytte personell og besøkende som skal testes eller undersøkes av lege.

·         Arbeidsmiljøet for ansatte skal tilfredsstille Arbeidstilsynets krav.

·         «Mobile COVID-19 Service Center » forberedes for å kunne masse-vaksinere befolkningen, når godkjent vaksine foreligger. Om kommunen ønsker å benytte senteret til vaksinering egner det seg meget godt for dette. I overgangsperioden vil senteret kunne betjene både pasienter som skal testes og andre personer som skal vaksineres.

·         Mobile Hospital AS, i nært samarbeid med angjeldende kommune, beregner nødvendig kapasitet/antall anlegg/antall moduler/personellbehov for en sikker og forsvarlig oppfyllelse av myndighetens krav til testing (5% av kommunens innbyggere per uke).

 

Henvendelse til: Mobile Hospital AS, Postadresse: Tettskauen 15. Besøksadresse: Sundbyveien 5B.  3478 NÆRSNES, E-post: post@mobilehospital.no, Nettside: https://mobilehospital.no/en/, Mobil: +47 997 91 219/ +47 906 09 089

Vedlegg:

Logistikk: Eksempel med 2 stk. test-stasjoner og legekontor

Eksempelet på bildet nedenfor har to teststasjoner, testpersonale med sekretær-støttefunksjon, kontor for lege med sekretær, herre/damegarderober, dusj og toalett. I tillegg en modul for mottaks-funksjonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverandørgruppen:

Mobile Hospital AS har utviklet designet av Mobile COVID-19 Service Center .

BNS Container AS er det største containerfirmaet i Norden. De har spesialisert seg på ombygging av standard transport-containere til en rekke ulike formål. De har stor kapasitet i sin produksjon og kan levere Mobile COVID-19 Service Center med kort leveringstid.

Mobile Hospital AS (Org. Nr. 924 484 926)                                   Postadresse: Tettskauen 15. Besøksadresse: Sundbyveien 5.  3478 NÆRSNES                                                     E-post: post@mobilehospital.no                  Nettside: https://mobilehospital.no/en/                                      Mobil: +47 997 91 219 / +47 906 09 089