Project: Turn-Key, Mobile Hospital ICU-Covid -19©

Nøkkelferdig, mobil intensivavdeling for COVID-19©, innebærer levering av følgende:

  • Et komplett, operasjonelt sykehus for Intensivavdelingen (intensivavdelingen), med kapasitet for høy behandlingsnivå på opptil 15 pasienter, i den kritiske fasen av COVID-19  eller tilsvarende infeksjon. Tre komplette,separate  sengeposter, inkludert toppmoderne åndedrettsvern. Det vil også være i stand til å utføre mindre  kirurgiske  operasjoner, under full infeksjon  beskyttende  regime.  Den estimerte  prosjektkostnaden  er ca.  USD 2 – 2,5  millioner per enhet.
  • På forespørsel kan vi også gi et kurs for å utdanne / trene medisinsk personell i bruk av PPE (Personlig beskyttelsesutstyr), sykdomsbeskyttelse for personell, og sikker drift av Intensivavdelingen. Kurset vil bli drevet av høyt kvalifiserte og erfarne veiledere fra Norge.
  • Intensivavdelingen skal være sertifisert til å bygges og drives i henhold til de høyeste godkjenningsstandardene fra Helsemyndighetene.
  • ICU-enheten er basert på moduler som består av standard stålbeholdere. Det er derfor mobilt og kan transporteres og monteres der behovet er størst.
  • Markedspotensial ved å standardisere byggemetoden og bruken av moduler, kan Intensivavdelingen bygges med kort leveringstid. Enheten kan også masseproduseres og monteres på steder som må øke sin nåværende Intensivavdelingkapasitet.
  • Intensivavdelingen vil være utstyrt med det nødvendige antall et åndedrettsvern fra egen produksjon. Konsernet arbeider også med å produsere ytterligere åndedrettsvern for levering til ordinære sykehus i Norge og for bistand til utviklingsland.  countries.
  • Gruppen har i utgangspunktet jobbet tett med Helsetilsynet,  medisinsk ekspertise som spesialiserer seg på smittevern, anestesi og intensivmedisin.Alle komponentene som er nødvendige for prosjektet finnes og tilgjengelig i Norge og kan produseres og leveres av norske leverandører.Prosjektet er utarbeidet - og gjort egnet for bruk i utviklingsland i henhold til FNs "Vision 2030" - løsninger for helse og utdanning i utviklingsland, mot løsninger for helse, spesielt rettet mot smittsomme sykdommer som COVID-19 pandemi og tilsvarende.
  • Prosjektet er designet for rask transport over hele verden, med standard transportutstyr for containere.
  • Den modulære tekniske løsningen gjør at ICU Mobile  Hospital© monteres og demonteres i en enkelt operasjon, hvor som helst, der det er nødvendig.


Kontakt oss for en samtale om muligheter!