The Turn-Key Mobile Hospital for COVID-19 disease and Operating Theater

Nøkkelferdig, mobil intensivavdeling for COVID-19©

Firmaet Mobile Hospital AS har utviklet et unikt konsept:

Turn-Key, Mobil ICU Hospital for COVID-19© sykdom

for intensiv-behandling av virus smittede personer utenfor sykehusene.

Et komplett, operasjonelt hospital for intensiv behandling, med kapasitet for høyt behandlingsnivå, av opptil 15 pasienter (med 3 sengeposter), i den kritiske fasen av COVID-19, eller tilsvarende sykdommer.  I hver sengepost vil det også være mulighet for å utføre mindre  kirurgiske  operasjoner, under fullt smitte-beskyttende regime.

ALTERNATIVE PLASSERINGER AV ICU OG SERVICE SENTER FOR COVID-19